Chuyên đề giáo dục âm nhạc theo hướng đa văn hoá

             Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm. Âm nhạc Việt Nam phản ánh những nét đặc trưng của con người, văn hoá, phong tục, địa lí…của đất nước. 

Đối với trẻ mầm non, âm nhạc là thế giới kì diệu đầy cảm xúc, quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động âm nhạc như học hát, nghe hát, vận động theo nhạc, chơi trò chơi âm nhạc... sẽ hình thành cho trẻ lòng yêu thiên nhiên, Tổ quốc, tình yêu thương con người, hình thành những yếu tố của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà, là sự phát triển về thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể lực.

Thời đại 4.0 trẻ cơ hội thụ hưởng những giá trị mới thì việc lồng ghép tích hợp đa văn hóa vào trong hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non thông qua hoạt động giáo dục âm nhạc giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách thoải mái và nhẹ nhàng nhất. 

          Khi tổ chức hoạt động trẻ được tiếp xúc với các làn điệu dân ca qua đó giáo viên giới thiệu những giá trị văn hóa, các nét đặc trưng của từng vùng miền khác nhau của dân tộc Việt Nam.

          Sau đây là 1 vài hình ảnh về tổ chức thực hiện Chuyên đề hoạt động giáo dục âm nhạc theo hướng đa văn hóa


0 Nhận xét