MẦM 1_ KỸ NĂNG CHÀO HỎI ĐÚNG CÁCH ( Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2023-2024)

Thực hiện Kế hoạch số 441/KH-PGDĐT ngày 06/10/2023 về việc tổ chức chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2023-2024, sáng ngày 26/10/2023 chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" được tổ chức tại trường Mầm Non 1. 

Lớp Mầm 1 đại diện khối 3-4 tuổi của trường lên tiết dạy chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm với đề tài "Dạy trẻ biết chào hỏi đúng cách". 

Thông qua tiết học, trẻ biết chào hỏi đúng cách khi gặp người lớn, bạn bè. Có thói quen chào người lớn ,bạn bè. Biết sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép và tư thế chào hỏi phù hợp với tình huống khi giao tiếp với người lớn, bạn bè. Có thái độ vui vẻ khi chào người lớn, bạn bè.

Dưới đây là một số hình ảnh của cô và trò trong tiết học:Các bé được luyện tập chào hỏi đúng cách trước gương:0 Nhận xét