CHỒI 2 _LQVH THƠ: LÊN BỐN( 2023-2024).

Cho trẻ mầm non làm quen với văn học từ sớm, nhất là thơ ca sẽ rất tốt cho sự phát triển ngôn ngữ cũng như nhận thức của trẻ.

Để trẻ mầm non làm quen với thơ đặc biệt là trẻ ở độ tuổi 4 tuổi ngôn ngữ của trẻ còn rõ ràng, mạch lạc, giáo viên thường xuyên tổ chức các hoạt động thông qua trò chơi để mang lại không khí vui vẻ như mở các video có trẻ nhỏ đọc thơ cho bé xem, dạy trẻ học những bài thơ đơn giản, đối đáp thơ, điền thơ vào chỗ trống…Từ đó ngôn ngữ của trẻ phát triển và trẻ sẽ tích lũy được nhiều vốn từ thì trẻ sẽ nhanh nhớ và thuộc các bài thơ từ ngắn đến dài.

Với những ý nghĩa các bé lớp chồi 2 được làm quen với thơ ca một cách tốt nhất nhằm phát triển nhanh ngôn ngữ, nghe, hiểu , trả lời rõ ràng mạch lạc, trẻ sẽ nhớ nhanh và thuộc bài thơ.


0 Nhận xét