CHỒI 1_ KHÁM PHÁ MỘT SỐ LOẠI HOA ( Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2023-2024)

 Thực hiện Kế hoạch số 441/KH-PGDĐT ngày 06/10/2023 về việc tổ chức chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2023-2024, sáng ngày 26/10/2023 chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" được tổ chức tại trường Mầm Non 1. 

Lớp Chồi 1 đại diện khối 4-5 tuổi của trường lên tiết dạy chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm với đề tài "Khám phá Một số loại hoa”

Thông qua tiết học trẻ biết được đặc điểm, hình dạng cánh hoa, nhuỵ hoa, màu sắc cũng như tác dụng của hoa Hồng, Hoa Cúc và hoa Đồng Tiền. Ngoài ra trẻ còn biết cách chăm sóc và yêu quý vườn hoa cây cảnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tiết học:0 Nhận xét