CHỒI 1_ Hoạt động “ Tìm hiểu ngày tết Trung Thu” (2023-2024)

 

Ý nghĩa ngày tết Trung Thu

Tết trung thu là ngày tết cổ truyền thiếu nhi Việt Nam, Thường diễn ra vào ngày mười lăm tháng tám âm lịch hàng năm. Trải qua ngàn đời, tết Trung thu đã có nhiều thay đổi để phù hợp với thời đại.


Lớp Chồi 1 đã có một tiết học khám phá về các đặc trưng của tết trung thu.


0 Nhận xét