MẦM 2 _ TDGH: "BẬT LIÊN TỤC VÀO VÒNG" - TRÒ CHƠI: "KÉO CƯA LỪA XẺ"

 

Bật liên tục vào vòng thể dục

Thông qua vận động cơ bản "Bật liên tục vào vòng" trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện bật liên tục vào vòng mà không chạm vào vòng.

Trẻ biết dùng sức phối hợp đôi chân nhịp nhàng để thực hiện đúng bài tập.

Hiểu luật chơi và cách chơi trò chơi

Sau đây là một số hình ảnh thể dục giờ học của các  bé lớp Mầm 2


Trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ"
0 Nhận xét