CHỒI 1- TIẾT HỌC " PHÂN LOẠI RÁC THẢI"

 Phân loại rác thải là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo tách rác thải từng loại khác nhau. Nhằm mục đích có thể dễ dàng vận chuyển, tái chế, qua đó góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý, tăng lượng rác thải có thể tái chế.

Các cách Phân Loại rác thải Sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt hiện nay được chia thành 03 loại chính: Rác hữu cơ, Rác vô cơ và Rác tái chế. Trong đó:

Rác hữu cơ:

  • Là loại rác dễ dàng phân hủy, có khả năng đưa vào sử dụng cùng với các loại chế phẩm vi sinh.  Để sản xuất phân bón hoặc có thể làm thức ăn cho động vật.
  • Nguồn gốc: là từ các phần bỏ đi của thực phẩm sau khi lấy đi phần sử dụng. Để chế biến thức ăn cho con người, hoặc thực phẩm thừa, hư hỏng không thế sử dụng, các loại lá cây, hoa, cỏ.

Rác vô cơ

  • Là các loại rác không thể sử dụng được nữa và cũng không thể tái chế. Mà chỉ còn phương pháp xử lý đó là đốt hoặc chôn lấp.
  • Nguồn gốc rác vô cơ là các loại vật liệu xây dựng không thể sử dụng được, các loại bao bì, vỏ hộp không thể tái chế. Bên cạnh đó các loại túi ni lông thường được bỏ đi sau quá trình sử dụng như: đựng hộp sữa, thực phẩm, những vật dụng, thiết bị trong nhà.

Rác tái chế:

  • Là các loại rác khó phân hủy nhưng có thể đưa vào sản xuất. Có khả năng tái chế thành các sản phẩm có thể sử dụng được nhằm mục đích con người.
  • Rác tái chế thường là các chất vô cơ như: giấy thải, các loại vỏ hộp chai, lọ, vỏ lon thực phẩm, kim loại

Một số hình ảnh trẻ tham gia học kỹ năng " Phân loại rác thải" tại lớp Chồi 1

0 Nhận xét