Thành phần dinh dưỡng có trong món Miến lươn

 Miến lươn là một trong những món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam. Nó có hương vị thơm ngon, dễ ăn và giá cả hợp lý. Miến lươn cũng là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho người dùng. Hàm lượng dinh dưỡng trong miến lươn bao gồm các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, lipid, glucid, vitamin, khoáng chất và nước.

Protein là một chất dinh dưỡng quan trọng trong miến lươn. Nó cung cấp các amino acid cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Miến lươn cung cấp khoảng 10-15% protein cần thiết cho cơ thể.

Lipid là một chất dinh dưỡng quan trọng khác trong miến lươn. Nó cung cấp các axit béo cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Miến lươn cung cấp khoảng 5-10% lipid cần thiết cho cơ thể.

Glucid là một chất dinh dưỡng quan trọng khác trong miến lươn. Nó cung cấp các đường cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Miến lươn cung cấp khoảng 15-20% glucid cần thiết cho cơ thể.

Vitamin là một chất dinh dưỡng quan trọng khác trong miến lươn. Nó cung cấp các vitamin cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Miến lươn cung cấp khoảng 0,5-1% vitamin cần thiết cho cơ thể.

Khoáng chất là một chất dinh dưỡng quan trọng khác trong miến lươn. Nó cung cấp các khoáng chất cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Miến lươn cung cấp khoảng 1-2% khoáng chất cần thiết cho cơ thể.


Cuối cùng, nước là một chất dinh dưỡng quan trọng trong miến lươn. Nó cung cấp nước cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Miến lươn cung cấp khoảng 70-80% nước cần thiết cho cơ thể.


0 Nhận xét